GVOŽĐAR INEX	d.o.o.

Elektronska pošta


Saobraznost i odustajanje od ugovora

SAOBRAZNOST ROBE UGOVORU I POSTUPAK REKLAMACIJE

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, trgovac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine (24 meseca) od dana prelaska rizika na Vas kao potrošača. To zapravo znači da ako prilikom kupovine ustanovite da postoji neslaganje između onoga što smo Vam potvrdili i onoga što ste dobili (u gumama), Vaše je pravo da se na to žalite i tražite da Vas obeštetimo.

 

Reklamaciju na saobraznost robe kao potrošač, a po zakonu, možete da prijavite:

  • usmeno, na broj telefona 022/712-407
  • elektronskim putem, na e-mail adresu: gvozdjarinex@mts.rs
  • pisanim putem, na adresu "Gvozdjar Inex d.o.o." S. Šumanovića 2, 22240 Šid

Prilikom prijavljivanja reklamacije potrebno je da popunite Zapisnik o reklamaciji na kvalitet proizvoda. Zapisnik o reklamaciji proizvoda možete preuzeti ovde.
Ukoliko Vam Web sajt ne bude dostupan u momentu izjavljivanja reklamacije na saozbranost proizvoda, molimo Vas da prilikom izjavljivanja reklamacije na jedan od navedenih načina, tražite i da Vam dostavimo Zapisnik o reklamaciji na kvalitet proizvoda, kako biste mogli da ostvarite svoje pravo.

Za pokretanje postupka reklamacije potrebno je da nam dostavite sledeće:

  • Proizvod koji reklamirate
  • Originalni račun o kupovini
  • Popunjen Zahtev za reklamaciju, koji je potpisan od strane kupca čime potvrđuje verodostojnost unetih podataka
  • Adresu na kojoj se može preuzeti reklamirani proizvod (radi preuzimanja – mesto za predaju reklamacija je praktično adresa koju Vi odredite, iz praktičnih razloga)
Po prijemu Vaše izjave o reklamaciji (popunjen Zahtev za reklamaciju), „Gvozdjar Inex d.o.o.” preuzima obavezu organizovanja kurirske službe da preuzme reklamirane proizvode na adresi koju Vi odredite. Troškovi preuzimanja i dopremanja proizvoda do „Gvozdjar Inex d.o.o.” padaju na teret „Gvozdjar Inex d.o.o.”.
Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana od dana prijema zahteva, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.

ODUSTANAK OD UGOVORA NA DALJINU I POSTUPAK REKLAMACIJE

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, kao potrošač imate pravo na reklamaciju po osnovu odustanka od ugovora na daljinu, u roku od 14 dana od datuma zaključenja ugovora. Pravo na odustanak od ugovora na daljinu možete da ostvarite popunjavanjem Obrasca za odustanak, koji se dostavlja nakon naručivanja na Gvozdjar Inex sajtu, na mejl adresu iz narudžbenice.
Ukoliko Vam u momentu odustajanja od ugovora na daljinu ne bude dostupan Vaš mail na kojem se nalazi Obrazac za odustanak, uvek ga možete preuzeti ovde.

 

Vaša obaveza kao potrošača, a prema zakonu, jeste da najkasnije 14 dana od datuma prijema Obrasca za odustanak, popunjeni Obrazac za odustanak dostavite nama:

  • elektronskim putem (skeniranu kopiju), na e-mail adresu: gvozdjarinex@mts.rs
  • poštom (original), na adresu „Gvozdjar Inex d.o.o.”, S. Šumanovića 2, 22240 Šid

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.
Troškovi vraćanja robe padaju na teret kupca.

Kupovina

Kako da kupim?
Način isporuke
Način plaćanja
Najčešće postavljana pitanja
Uslovi korišćenja
Napredna pretraga
Kompanija

Naslovna
O Nama
Marketing
Zaposlenje
Mapa sajta
Kontakt
Nalog

Moj nalog
Status porudžbine
Lista želja
Prijavljivanje
Registracija

Pratite nas!


Informacije

Gvožđar Inex d.o.o.
Save Šumanovića br. 2
22240, Šid, Srem, Vojvodina, [RS]
Telefona: 022/711-172
Faks: 022/712-407
E-mail: gvozdjarinex@mts.rs
Kontakt form